Rachunkowość i księgowość z dużym doświadczeniem

 1. Znajomość ustawodawstwa podatkowego – Podatek Dochodowy od Osób Prawnych i Fizycznych, Podatek od Towarów i Usług, rozliczenia ZUS, prawo pracy, prawo spółek handlowych.
 2. Znajomość rachunkowości finansowej w oparciu o Ustawę o Rachunkowości i MSR.
 3. Analiza przedwdrożeniowa i prowadzenie księgowości za pomocą programów FK: EXACT, PROFIN, IMPULS OPTIMA, CDN XL oraz SAP.
 4. Odpowiedzialność za optymalizację podatkową firm.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych zwykłych, skonsolidowanych, raportów podatkowych, statystycznych i innych zgodnie z przepisami prawa.
 6. Sporządzanie sprawozdań dla celów rachunkowości zarządczej.
 7. Ewidencja i rozliczanie dotacji.
 8. Praktyka we wszelkich rozliczeniach dewizowych (kasa dewizowa, rachunki bankowe w walucie, delegacje, koszty, zakupy i sprzedaże w walucie).
 9. Rozliczanie handlu hurtowego i detalicznego.

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z ustawą z dnią 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539) sprawozdanie finansowe to obraz stanu finansów danej organizacji.

W jego skład wchodzi bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych, sprawozdanie z przepływów kapitału, sprawozdanie z działalności oraz informacje dodatkowe. Wszystkie organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą stosować formularze uproszczone.

 1. Praktyczna wiedza z zakresu rozliczania produkcji, kalkulacji wyrobu gotowego.
 2. Praktyka w zakresie budżetowania oraz analizy porównawczej budżetu i jego realizacji.
 3. Tworzenie procedur obiegu dokumentów zakładowego planu kont oraz systematyki księgowań dla potrzeb rachunkowości zarządczej, bilansowej i podatkowej.
 4. Wprowadzanie i wdrażanie controlingu w firmie produkcyjnej – analiza przedwdrożeniowa i wdrożenie, tworzenie założeń controlingowych – między innymi w programie CDN XL.
 5. Współpraca z audytorami, urzędami oraz z instytucjami finansowymi.
 6. Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego, prowadzenie z bankami negocjacji w zakresie warunków, udzielanych kredytów, lokat oraz form zabezpieczania przed ryzykiem kursowym – tworzenie polityki finansowej firmy.
 7. Tworzenie i wprowadzanie procedur windykacyjnych.
 8. Sprawozdawczość w języku polskim i angielskim.

biuro rachunkowe Mosina, biuro księgowe Mosina, biuro podatkowe Mosina, prowadzenie księgowości Mosina, księgowa Mosina, rozliczanie podatków Mosina

004549

Kontakt

Tel. kom.: 517 337 928,
Tel. kom.: 882 191 785
E-mail: pozbiurofinanse@interia.pl,
E-mail: biuro@ksiegowoscmosina.pl
Adres: ul. Leszczyńska 47lp
62-050 Mosina
Copyright ©

Biuro Księgowo Rachunkowe Ewa Sułkowska-Orylska


test