Oferta w zakresie obsługi księgowej

 1. prowadzenie dla firm handlowych i produkcyjnych:
  • ksiąg przychodów i rozchodów
  • ryczałtu ewidencjonowanego
  • ksiąg rachunkowych - pełna rachunkowość
 2. sporządzanie rozliczeń i deklaracji w zakresie ZUS oraz podatków: PIT, CIT, VAT
 3. sporządzanie rozliczeń dewizowych oraz w zakresie VAT - UE
 4. sporządzanie rozliczeń w zakresie kadr i płac
 5. raportowanie i sporządzanie sprawozdań dla GUS
 6. wykonywanie pełnej rocznej sprawozdawczości finansowej:
  • bilanse
  • rachunki wyników
  • cash-flow
  • inne
 7. rozliczenia fundacji i dotacji z Unii Europejskiej
 8. znajomość i pomoc we wdrażaniu programów CDN XL, SAP, OPTIMA, PROFIN,
  IMPULS i inne programy FK

Oferta obsługi w zakresie doradztwa gospodarczego

 1. sprawozdawczość i komunikacja w języku polskim i angielskim
  • księgowanie w firmie u klienta
  • księgowość on-line
  • odbiór dokumentów od klienta
 2. w zakresie doradztwa gospodarczego - optymalna forma opodatkowania dla wybranej przez podatnika działalności gospodarczej, sugestia formy organizacyjnej, optymalizacji kosztów oraz optymalizacja inwestycyjna
 3. analiza finansowa przedsiębiorstwa
 4. wdrażanie controllingu i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach
 5. współpraca z prawnikiem w zakresie prawa gospodarczego
 6. współpraca z kancelarią biegłego rewidenta
 7. doradztwo w zakresie płynności finansowej
 8. pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych

Rachunkowość na poziomie

Doradca podatkowy posiada rozległą wiedzę i wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie prowadzenia księgowości finansowej, podatkowej, zarządczej, jak i controllingu firm oraz praktykę w dziedzinie doradztwa gospodarczego.

W swojej pracy, nie tylko przy obsłudze kadrowej, stawiamy na ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje oraz aktualizujemy wiedzę z zakresu usług rachunkowo-podatkowych, uczestnicząc w seminariach i szkoleniach. Gwarantujemy swoim klientom terminowość i solidne wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

Licencja Ministerstwa finansów 19493/2007.

Zalety usługowego
prowadzenia księgowości:

Wyższa jakość i poziom technologiczny przetwarzania danych księgowych

Redukcja kosztów pracy i kosztów ponoszonych przez wewnętrzny dział księgowości

Uniknięcie problemu z doborem właściwej kadry księgowej

Uniknięcie kosztów szkolenia osób zatrudnionych w dziale księgowości z uwagi na ciągłe zmiany w ustawodawstwie podatkowym

Brak konieczności zakupu własnego oprogramowania oraz zatrudniania personelu księgowego

biuro rachunkowe Mosina, biuro księgowe Mosina, biuro podatkowe Mosina, prowadzenie księgowości Mosina, księgowa Mosina, rozliczanie podatków Mosina

004548

Kontakt

Tel. kom.: 517 337 928,
Tel. kom.: 882 191 785
E-mail: pozbiurofinanse@interia.pl,
E-mail: biuro@ksiegowoscmosina.pl
Adres: ul. Leszczyńska 47lp
62-050 Mosina
Copyright ©

Biuro Księgowo Rachunkowe Ewa Sułkowska-Orylska


test